Instructies Google Maps

Instructie Google Maps

  • Nadat het kaartje geladen is  ziet u zowel de 5km route als de 10km route
  • Via het menu kunt u selecteren welke route u wilt zien.  Zie afbeelding 1 voor voorbeeld op computer/ipad.  Zie afbeelding 2 voor voorbeeld op smartphone
figuur1

afbeelding 1

figuur2a
figuur2b

afbeelding 2

Mocht u de route willen downloaden in KMZ formaat kunt u dat ook in het menu doen. Klik daarvoor op de drie puntjes in het menu.


Kaartjes zijn niet zichtbaar in de Google Maps App
Als in de Google Maps App de functionaliteit ingeschakeld staat die live de verkeersdrukte toont (of “terrein” laag staat aan), dan kan het zijn dat het kaartje niet zichtbaar is.

Deactiveer (tijdelijk) deze functionaliteit en de kaartjes worden zichtbaar.   Hieronder staat hoe dat moet.

Eerste plaatje hieronder: De route is niet zichtbaar. Open het menu door op drie lijntjes linksboven te klikken.

Tweede plaatje hieronder: in dit voorbeeld staat “verkeer” aan – klik hier op om te deactiveren – zorg ook dat “terrein”, “openbaar vervoer” enzovoort uitstaan.

Eerste plaatje hieronder:  Alle Google informatielagen  zijn uitgeschakeld
Tweede oplaatje hieronder: Routes zijn nu zichtbaar